TRƯỜNG CĐ CKNN DANH SÁCH HỌC VIÊN CẦN HOÀN THIỆN DAT VÀ THI CHỨNG CHỈ NGÀY 29/03/2024
TTĐT&SHLX
STT Họ và tên Tên Ngày sinh CMND Nơi cư trú Khóa  Hạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Chiến 27/03/1989 026189001962 Hương Ngải-Thạch Thất-Hà Nội 63X1B11 B11 Tô Thanh Tùng
2 Nguyễn Thị Minh Hiệp 10/12/1973 060615565 Hợp Minh-Yên Bái-Yên Bái 63X1B11 B11 Phan Huy Toàn
3 Nguyễn Thị Minh Hiệp 20/02/1986 026186003512 Đống Đa – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 63X1B11 B11 Nguyễn Quang Tuyên
4 Phùng Thị Kim Liên 22/09/1995 026195007110 Hội Hợp-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 63X1B11 B11 Lê Tiến Mậu
5 Phan Văn Thắng 13/07/1977 026077010288 Chấn Hưng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc 63X3CDE C Lê Tiến Mậu
6 Nguyễn Hồng Quân 21/11/1991 010091000814 Sa Pa-Sa Pa-Lào Cai 63X2DE E Nguyễn Đình Hưng
7 Phạm Quyết Tiến 12/01/1980 026080004772 Vĩnh Sơn-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc 63X2DE D Nguyễn Đình Hưng
8 Hà Văn Vinh 14/11/1991 015091000639 Nghĩa Lợi-Nghĩa Lộ-Yên Bái 63X2DE D Nguyễn Đức Biên
Ngày 21 tháng 03 năm 2024
Phòng NV-ĐT
<